Ve světě Jharkendaru existují tři mocní bohové. Každý z nich reprezentuje určitý princip a je zastoupen konkrétními přírodními živly, které se promítají do jejich učení a magie.

Bůh světla Innos dal lidstvu slunce, které však neustále svítilo a spalovalo tak vše živé, proto se Innos rozdělil ve dva a stvořil svého bratra, Beliara. Beliar dal lidem noc, aby je ochránil před Innosovým sluncem. Innos se opět rozdělil a stvořil Adanose, kterého pověřil, aby se staral o lidi. Beliar umíral závistí, že ve dne se lidé modlí k Innosovi a v noci spí místo toho, aby se modlili k němu a byli mu za jeho dar vděční.

Po dlouhé době Beliarova žárlivost k Innosovi a nenávist k lidem vzrostla natolik, že mezi bratry vypukla válka. Válka dobra se zlem, která trvá neustále.

 

Adanos

Adanos je bůh středu, vody a přírody. Udržuje rovnováhu ve věčném souboji svých bratří Innose a Beliára. Adanos zastupuje ve světě moudrost a rozvážnost, jenž trpělivě, jako když voda mění krajinu, vyrývá v každodenním chaosu jasnou linii. Adanovo učení pomáhá tomu, kdo chce prožít každý den v rovnováze a míru. V Jharkendaru je Adanos v kastě kněžích zastoupen vodními mágy v modrých róbách s modrým peřím na krempě.

Beliár

Beliar je bůh nekonečné temnoty, prapůvodního zla, noci, smrti, zkázy a rozkladu. Je nejmladším ze tří bohů a vede věčnou válku s Innosem, který je pravým opakem toho, co samotný Beliár ztělesňuje. Beliár je krutý, chamtivý, pyšný a mocichtivý. Beliár vždy toužil po svém vlastním světě, jemuž by mohl vládnout. Proto se postavil proti Innosovi a vydal se po své vlastní cestě, na které svým následovníkům, jež se rozhodli po světě šířit zlo jeho jménem, vždy propůjčuje velkou moc. Je ovšem otázkou, za jakou cenu … Není známo, že by v Jharkendaru byli přítomni uctívači Beliára.

Innos

Na počátku se z paprsku světla zjevil nejvyšší bůh IInnos, osvítil celý svět a stvořil na zemi život. Žádná bytost však nemohla žít v záři Innose, a tak stvořil slunce, ale i to zemi spalovalo. Proto se Innos rozdělil a tak vznikl Beliar. Beliar stvořil noc, aby zemi ochránil před věčnou září Innosova slunce. Innos se znovu rozdělil, vznikl Adanos, kterému Innos přikázal starat se o lidstvo. Innos byl se svou prací spokojen a začal odpočívat, ale v jeho bratru Beliarovi rostl hněv a žárlivost. Nakonec vypukla válka mezi Innosem a Beliarem, která trvá dodnes. Ve světě Jharkendaru je Innos mezi kněžími zastoupen ohnivými mágy v červených róbách s červeným peřím na krempě.