Bojový systém

Je zaveden systém reálného uznávání zásahů. Je to podobné jako bitevní historický šerm. Každá postava má jen 1 reálný život. Tedy, když vás někdo zasáhne, měli byste zásah vždy zahrát a vyhodnotit příslušné následky. Je velmi důležité se zde soustředit na RP – každá situace je individuální! Např. když Vám někdo usekne ruku, tak mu to asi hned nevrátíte, ale vzpamatováváte se z boje a snažíte se nějak zachránit nebo někam odplazit.

Život

Zásahové plochy:

Červené: Nezásahové plochy hlava, krk, kotníky, zápěstí a slabiny.

Zelené: Zásahové plochy končetiny, při zásahu je končetina ochromena.

Modrá: Zásahová plocha trup, při zásahu jste většinou už dosti zraněni.

Každá postava vydrží jeden těžký zásah nebo dva lehké do jakékoliv zásahové plochy (končetiny i trupu). Jestli se jedná o lehký nebo těžký zásah určuje zbraň, kterou jste zasaženi (viz. níže). Představte si lehký zásah, jako když Vás někdo řízne mečem do ruky či trupu, což bolí a je nutno to odpovídajícím způsobem přizpůsobit RP, ale stále se můžete bránit, nebo utéct z boje. Druhý lehký zásah Vás ale již dorazí a Vy padáte k zemi jako v Gothicu (nebojte ještě nejste mrtvý) – jste na zemi ve smrtelných křečích a do konce boje nemůžete nic dělat (ani mluvit), maximálně se někam poblíž velmi pomalu odplazit. Pokud dostanete těžký zásah, padáte k zemi do smrtelných křečí okamžitě. Představte si těžký zásah jako proseknutí trupu, nebo useknutí celé končetiny, ze které Vám stříká krev.

Co se týče prvních lehkých zásahů, je nutné je odpovídajícím způsobem přizpůsobit RP! Pokud Vás někdo zasáhne do ruky, určitě Vám z ní vše vypadne a nelze ji používat, dokud Vám ji někdo nevyléčí. Snažíte se dostat pryč z bojiště a vyléčit si zraněnou končetinu. Stejně tak poté nelze používat obouruční zbraně! Doporučujeme každému, aby si vzal k pasu ještě jednoručku. Obdobně totéž platí pro nohu. Pokud Vás zasáhne první lehký úder do nohy, tak okamžitě dostáváte stav Sražení. Padáte k zemi a noha se zdá být neovladatelná. Na boj už nemáte pomyšlení, jen se plazíte co nejdál od útočníka. Při ústupu se můžete maximálně malátně krýt. Po chvíli, pokud skončí boj nebo se přesune jinam, můžete vstát a odbelhat se jinam vyhledat pomoc nebo vykrvácíte. Při zásahu do nohy neexistuje, aby zasažený skákal na druhé “zdravé” noze a bojovat dál!

Zabití

Pokud jste na zemi ve smrtelných křečích, nejste automaticky mrtví. Takto ležíte na zemi do konce stávajícího boje nebo do 2 minut. Poté se v mrákotách zvedáte, dostáváte stav Únava, ale jste naživu. Každého protivníka, který leží ve smrtelných křečích lze jednoduchým způsobem dorazit. To tak, že do něj znatelně zabodnete meč, podříznete jej nebo ho jinak na zemi doděláte. Potom je již hráč totálně mrtev a nastává u něj smrt. Dále se jej týkají pravidla a mechaniky týkající se Strážců smrti.

Takže pokud budete například řešit spor s někým, co vám ukradl peníze (bez asistence stráží), tak můžete sraženého člověka obrat o to co má. Jeho zbraň ale nepoužíváte v boji, pokud je na ní jeho jmenovka – odnesete ji prodat kováři. Pokud je na zbrani jmenovka s erárem, můžete si zbraň nechat a používat jí i k boji. Protivníka nesmíte na zemi dodělat (zabít), poté byste mohli mít problém se strážemi a jeho přáteli. Sražený člověk ležící na zemi ve smrtelných křečích nesmí mluvit ani se nijak aktivně pohybovat, maximálně se může plazit z dosahu.

 

Zbroj

Zbroje jsou pochopitelně součástí larpu, jako zbroj se počítají reálné zbroje (kožené, kroužkovka, pláty). Zbroje rozdělujeme na dva typy:

Lehké: Mezi tyto zbroje patří především kožená zbroj a kroužkovka. Tato zbroj nefunguje vůči těžkým zásahům (výdrž: +0  těžký zásah). Vůči lehkým zásahům přidává jednu výdrž (výdrž: +1 lehký zásah).

Těžké: Zde se počítají pouze reálné pláty. Vůči těžkým zásahům přidává jednu výdrž (výdrž: +1 těžký zásah). Lehké zásahy nemohou této zbroji ublížit, proto jich vydrží nekonečně mnoho (výdrž: +∞ lehkých zásahů).

Zbroje fungují následujícím způsobem. Chrání pouze místa, na kterých jsou oblečeny. Takže zbroj funguje pouze tehdy, pokud vás do ní někdo trefí. Pokud útok půjde do místa, kde není, zbroj se vám nepočítá. Pozor, pokud útok jde do zbroje a zbroj ho vykryje, přesto musíte jasně viditelně zahrát zakolísání jako zásah do zbroje i když se vám nic nestalo. Také pokud zbroj vykryje odpovídající zásah (lehká zbroj vykryje lehký zásah nebo těžká zbroj vykryje těžký zásah), tak zdroj na daném místě již proražena a dále se chováte, jako byste zbroj na sobě na daném místě neměli a platí pro vás klasické dva lehké zásahy nebo jeden těžký. Dá se říct že zbroj, vám většinou odkloní zranění za cenu jejího zničení. Abyste zničenou zbroj opravili a znovu Vás mohla chránit, je nutné ji opravit u kováře!

Zbraně

Zde je důležité, že obouruční zbraně udílejí těžký zásah a ostatní zbraně (jednoruční i jeden-a-půlruční zbraně, luky a samostříly, dýky a tesáky) udílejí lehký zásah.

Všechny zbraně prochází na registraci kontrolou a všechny zbraně musí být bezpečné a vyměkčené! Se zbraněmi nelze bodat! U registrace se také rozhoduje o tom, jaký typ zbraně máte. Nakonec je taky velmi rozhodující vzhled zbraní – kyjové meče a podobné paskvily nebudou schváleny! Všechny zbraně musí mít odpovídající váhu. Ultra lehké, nebo extra těžké nebudou do hry vpuštěny.

Seznam zbraní na larpu:

  • Dýky (i vrhací): min. 15 cm do cca 40 cm
  • Tesáky: do cca 60 cm
  • Jednoruční zbraň (meč, sekera, kladivo, palcát): do cca 100 cm
  • Jeden-a-půlruční zbraň (meč, sekera, kladivo, palcát): do cca 120 cm
  • Obouruční zbraň (meč, sekera, kladivo, palcát, krumpáč): od cca 120 cm
  • Štíty: Nebudu uvádět rozměry, velikost štítu ať je přiměřená, žádné pavézy nebudou do hry povoleny!
  • Tyčové zbraně jsou zakázané (kopí, halapartna apod.). Jedinou výjimku tvoří dobře měkčené hole pro mágy. Ale holí lze protivníka pouze omráčit.
  • Luky, kuše:  Nátah do 15 kg (cca 33 lib). Nátah se zkouší na majiteli. Šípy a šipky musí mít měkčený konec o průměru cca 5 cm a nesmí z kulatiny padat. Volbu letek necháme na majiteli.
  • Palné zbraně jsou zakázané, jedinou výjimkou jsou piráti, kteří je mohou mít v rámci herní atmosféry.

V případě nejasností kontaktujte předem některého organizátora.

 

Boj obecně

Jak už bylo řečeno, snažíme se bojovým systémem vyřadit z larpu hodinové řadové bitvy. Boj by měl být rychlý a účelný. Jediná výjimka, co se týče zraňování, tvoří bestiář. Bestie nějaké sundáte opravdu lehko, ale nějaké mají tužší kořínek.

Pozor, jakýkoliv zásah se počítá pouze, pokud mu předchází reálný dostatečný nápřah! Žádné škrábance, kydlení a pouhé šťouchání se nepočítají! U šípu se šíp musí zastavit – nesmí prolétnout dál, jinak je to taky pouze nepočitatelný škrábanec!

Pozor, je povoleno chytání zbraní za nezásahové plochy. Např: krumpáč za násadu apod. Dále je povolen přiměřený fyzický kontakt. Můžete soupeře chytit, svalit na zem. Přiměřený fyzický kontakt znamená, že soupeřovi nedáte tečku mezi oči, či loktem do nosu atd. Bojovat musíte také s ohledem na protivníka, to co použijete, záleží i na vzrůstu a ochraně protivníka. Kdo jede za ryze bojovou postavu, doporučujeme mu vzít si přilbu. Není to povinnost jen doporučení od organizátora.

Zákeřný útok

Ve hře existuje útok zbraní, po kterém postava rovnou umírá a není ji tedy potřeba dorážet. Tomu se říká zákeřný útok. Patří sem například nečekané podřezání zezadu nebo jiné podobné útoky. Také může být například bojovník s plátovou zbrojí sražen k zemi (kouzlem, fyzickým sražením) a v tom okamžiku mu někdo může názorně podříznout hrdlo. Způsobů útoku, které lze nazvat „zákeřný útok“ je celá řada a vždy je nutno to individuálně vyhodnotit a věrně použít RP! Mezi zákeřný útok samozřejmě neplatí běžné silné údery zbraní do krku. To je citlivá nezásahová plocha a údery na ně jsou zakázané.

Omráčení

Omráčení lze provést zezadu zákeřným útokem (nic netušící oběť zezadu praštíte do hlavy), pěstmi, nebo i použitím okolních předmětů (např. židle, košťata, korbely, apod.). Vše se samozřejmě odehrává v rámci RP – ne, že někdo někomu rozbije reálně hlavu korbelem. Omráčená oběť padá k zemi a dostává stav Omráčení. Omráčený člověk leží na zemi a je po dobu asi 5 minut mimo (nehýbe se, nemluví a je v podstatě v kómatu). Je velmi těžké ho probrat, ale po určitém úsilí to jde (např. polít vodou a zatřást) – opět vše by mělo být záležitostí RP.