Základní reálie k obchodu a oběživu

Vzhledem k tomu, že osadníci teprve prozkoumávají nedávno objevený ostrov, tak nemají k dispozici zázemí, které je provázáno s vyspělým obchodem. Proto byl na základě rozhodnutí Rady pěti zaveden směnný obchod fungující napříč kastovní společností a jednotlivci v osadě. Vůdci osadníků si rovněž z pevniny přivezli malou hotovost ve zlatě na podporu a rozjezd obchodní činnosti, jakmile dosáhne vyšší úrovně v rámci rozvíjející se osady.

Záhy se zjistilo, že nalezené území nejen nabízí bohatou úrodu, spousty zvěře, ale i samotná Matka země osadníkům začala vydávat své poklady. Proto byla úspěšně zahájena důlní těžba, která záhy přinášela mimo jiné to nejcennější, a to zlatý kov. Občas se v dolech podařil vytěžit i nějaký diamant, nebo jiný drahý kámen. V každém případě se vedle směnného obchodu začal objevovat obchod monetární ve své hrubé podobě. Lidé začali platit zlatými nugety a valounky. Během tohoto vývoje Rada pěti vydávala rozhodnutí, kterými vnesla do obchodu pevný řád.

Při průzkumu okolí někteří odvážlivci vstoupili do starých ruin, odkud na denní světlo vynášeli vzácné cennosti, byť v některých případech řada z nich bídně zahynula.

Zlato

Ve většině případů se při nákupu a prodeji různého zboží začalo platit zlatem ve své surové podobě. Skládá se z větších zlatých nugetů a malých valounků. Rada pěti nařídila, že jeden zlatý nuget lze rozměnit na 20 drobnějších valounků.

Vzácné suroviny

To jsou především diamanty a drahokamy, o které mají zájem obchodníci z řad kasty stavitelů. Do této kategorie spadá:

  • diamant – barva bílá (průhledná)
  • safír – barva modrá
  • smaragd – barva zelená
  • rubín – barva červená

Jejich cena bude uvedena v ceníku, který sestavila Rada pěti.

Cennosti

Za cennosti lze považovat všechny předměty, modly a šperky ze zlata a stříbra. Ty dokáže ocenit jen pár jednotlivců, kteří obchodu a těmto uměleckým skvostům zasvětili celý svůj život.