Achievementy 2019

Každý hráč může vlastnit vlastní neukradnutelný a nezničitelný (neherní) svitek s achievementy. Do tohoto svitku si může odfajfkovávat jednotlivé osobní “úspěchy”/zážitky, pro které splnil jednoduché požadavky. Tři nejlepší lovci achievementů dostanou na konci akce zajímavou cenu. Kdo dosáhne alespoň 25 achievementů, dostane placku. Svitky s achievementy odevzdávejte ve skladu, kde se vyhodnocují. 

 

Kouzelné a náboženské achievementy

 • Poslechnout si kázání/rozpravu od kěžího
 • Nechat se vyzpovídat od kněžího
 • Poskytnout rozhřešení zpovědi, jako kněží
 • Účastnit se mše
 • Kázat o bozích před více než 5 lidmi.
 • Být pochválen za dobrou bohoslužbu člověkem z jiné kasty
 • Být zasáhnut útočným kouzlem (někým jiným, než sám sebou)
 • Být vyléčen kouzlem (někým jiným, než sám sebou)
 • Pomodlit se před oltářem
 • Pomodlit se dvakrát každý den u oltáře
 • Negovat útočné kouzlo
 • Seslat správně kouzlo
 • Přeložit stránku textu s runami
 • Přečíst více jak 5 knih
 • Přečíst více jak 10 svitků
 • Vyřešit hádanku
 • Být proměněn v prase
 • Použít magický svitek

 

Lektvarové achievementy

 • Vypít lektvar s pozitivním efektem
 • Vypít lektvar s negativním efektem
 • Vypít magický lektvar
 • Být vyléčen lektvarem (někým jiným, než sám sebou)
 • Vyrobit 10 základních lektvarů
 • Vyrobit 5 pokročilých lektvarů
 • Vyrobit magický lektvar
 • Najít více jak 4 druhy květin
 • Najít více jak 5 hub

 

Bojové achievementy

 • Bojovat s Trolem
 • Bojovat se Stínovou šelmou
 • Porazit 5 nepřátel s souboji (není potřeba dorazit)
 • Být 3-krát poražen v souboji
 • Být přímým účastníkem souboje v aréně
 • Být v boji těžce zraněn (někým jiným, než sám sebou)
 • Být v boji sražen do bezvědomí (někým jiným, než sám sebou)
 • Bojovat se třemi různými druhy zvířat
 • Účastnit se lovu s lovcem

 

Smrtelné a duchařské achievementy

 • Být zabit/doražen.
 • Zemřít kvůli kravině (vlastního původu)
 • Zúčastnit se pohřbu (jiného než vlastního)
 • Být řádně pohřben
 • Jako duše mluvit s více jak 5ti dalšími dušemi
 • Jako duše bloudit půl hodiny a strašit
 • Jako duše způsobit, že se někdo zasměje
 • Jako duše způsobit, že se někdo znechutí
 • Být vyvolán jako zombie.
 • Naučit se schopnost duše a použít ji
 • Jako duše mluvit s živým hráčem
 • Jako živý hráč mluvit s duší
 • Stát se přízrakem

 

Výrobní a pracovní achievementy

 • Kopat v dole
 • Vykopat hrudku magické rudy
 • Vyrobit 5 lahví piva nebo vína.
 • Vyrobit 5 lahví moštu.
 • Vyrobit 5 zbraní
 • Vyrobit zbraň z magické rudy
 • Vyrobit magický amulet
 • Ubalit 10 stébel trávy z bažin
 • Vlastnit výuční list některé z profesí
 • Vlastnit mistrovský výuční list některé z profesí
 • Vypěstovat rostlinu
 • Vypěstovat tři druhy rostlin.
 • Vykopat 5ks železné rudy
 • Vyrobit 3ks magických prstenů
 • Vyrobit 3ks zbrojí
 • Vyrobit 3 nástroje
 • Vysadit strom
 • Zpracovat maso od lovce
 • Zpracovat 5krát maso od lovce

 

Obchodní achievementy

 • Vyhrát v kasinu
 • Prohrát v kasinu
 • Vlastnit loď
 • Navštívit lodí všechny dostupná města
 • Zaplatit daně
 • Zaplatit daně celkem dvakrát
 • Prodat 10 stébel trávy z bažin
 • Osobním prodejem vydělat více než 1 zlaťák
 • Objednat si službu v bordelu
 • Obchodovat se zaměřeným sortimentem (specializovaný obchod)
 • Obchodovat ve stánku
 • Prodat 5ks libovolného zboží
 • Koupit 1ks zboží ze skladu
 • Koupit celkem 5ks zboží ze skladu

 

Zákeřné a zlomyslné achievementy

 • Být podřezán (někým jiným, než sám sebou)
 • Být mučen (někým jiným, než sám sebou)
 • Být okraden (někým jiným, než sám sebou)
 • Zažít zradu (zradit, nebo být zrazen)
 • Ukradnout cenný předmět
 • Ukradnout 10 ks stříbrných cetek
 • Být uvržen do vězení (někým jiným, než sám sebou)

 

Vztahové a RP achievementy

 • Popovídat si herně o historii jejich postavy se třemi lidmi z jiných kast
 • Popovídat si herně o historii jejich postavy s deseti lidmi z jiných kast
 • Lhát o své identitě neúspěšně
 • Lhát o své identitě úspěšně
 • Herně se oženit/vdát s uspořádanou svatbou v rámci jednoho z náboženství
 • Být prohledám při vstupu do města/tábora.
 • Hrát oběť zranění/mučení tak dobře, aby si někdo myslel, že je to doopravdy
 • Poslat dopis postavě v jiné kastě
 • Být dotázán kdo jsem a ke komu náležím
 • Popít pivo, vykouřit brko (trávy z bažin), nebo si dát vanilkový cukr s nepřítelem
 • Prosit o milost až do poslední chvíle (smrt, nebo propuštění)

 

Metaherní achievementy

 • Umýt po sobě záchod
 • Koupit náhodnému člověku pivo, pod podmínkou, že stejným způsobem koupí pivo dalšímu a ten dalšímu a dalšímu a tak dál…
 • Podrbat prasnici Čůču!
 • Čekat na Bestiář
 • Hrát Bestiář
 • Ztratit důležitý předmět
 • Najít ztracený předmět
 • Zdržet spoluhráče při vykonávání vlastní potřeby na záchodě
 • Navštívit tábory všech frakcí
 • Navštívit dungeon na hradě
 • Poděkovat po skončení dungeonu vypravěči
 • Užít si akci
 • Pokecat s organizátorama akce
 • Poděkovat organizátorům za hru