index

Strážci smrti se starají o to, aby duše zemřelých lidí došly pokoje. Členové této kasty, která je opředena mnoha pověrami, zajišťují důstojné nakládání s ostatky zesnulých. Dalším jejich úkolem je organizace každoročního vzpomínkového rituálu za zemřelé. Šeptá se o nich, že někteří umí rozmlouvat s dušemi, cítí jejich přítomnost a mohou pomoct neklidným duším dojít pokoje.

Perk strážců smrti – Rozmluva s dušemi zesnulých

Všichni strážci smrti umí díky svému celoživotnímu zasvěcení smrti za určitých podmínek rozmlouvat s dušemi zesnulých druhů a pomáhají ztraceným duším nalézt pokoje. Tento akt je psychicky velmi vyčerpávající a proto všichni strážci smrti musí čerpat magickou energii, podobně jako kněží.

Energii čerpají především pořádáním vzpomínkových rituálů za zesnulé a převáděním duší na druhou stranu.