index

Stavitelé jsou početná kasta, která je složena zejména z řemeslníků a obchodníků. Tato kasta má na starosti veškerou řemeslnou výrobu, která je úzce navázána na obchod a distribuci potřebného materiálu napříč společenstvím. Stavitelé kromě obchodu a jednotlivých řemesel spravují zlaté doly, které jsou klíčem k bohatství a napomáhají k celkovému růstu kastovní společnosti. Společně s léčiteli jsou nejpočetnější kastou v osadě a jejich vliv je spojen s materiálními, nemovitými i movitými statky. Stavitelé jsou jsou rozvážní hospodáři, kteří mají ve svých skladech pořádek. Mezi stavitele patří důlmistři, kováři, obchodníci a tesaři.

 

Perky stavitelů – opravář nebo obchodník

Všichni členové kasty stavitelů mají na výběr ze dvou unikátních Perků,

  1. Perk – Opravář

Umožňuje opravovat spolubojovníkům po šarvátce zbroje, které jim protivníci poškodili zásahem a nyní nekryjí zasaženou partii.

Jak perk Opravář funguje herně: Opravář si nakoupí u obchodníka ,nebo kováře opravářskou sadu (fyzicky drát) a herně bude spolubojovníkům opravovat zbroje – “ sdrátuje je dohromady“

  1. Perk – Obchodník

Všichni, kdo mají obchodnickou licenci a jsou zároveň členové kasty stavitelů nakupují ze skladu za nejnižší možné ceny + základní daň.

Jak perk Obchodník funguje herně: Při nákupech v centrálním skladu se obchodník-stavitel prokáže obchodnickou licencí a automaticky nakupuje za nejnižší možné ceny.