Vítejte v Jharkendaru!

První ročník Jharkendar larpu s názvem „Noc je ještě mladá“ se uskuteční na hradě Žebrák a v přilehlém okolí 11.-13. 10. 2019.

Jak už název napovídá, jedná se o LARP inspirovaný rozmanitým světem Gothic od německého studia Piranha Bites. Tentokrát nás příběh zavede do daleké minulosti, kdy vznikala prastará společnost v tajemstvím opředeném Jharkendaru.

Přidej se i Ty, do jedné z hrdých kast pradávného společenství, které bude utvářet historii na ostrovech i kontinentě a odhal tajemství jejich magie, řemeslné zručnosti a bohatství.

 

Z dochovaných zápisků strážce smrti Quarhodrona

 

Je to již několik generací, co jsme opustili starý svět, který byl zpustošen věčnou válkou mezi bohy Innosem a Beliarem. Během tohoto konfliktu vybral Adanos hrstku nejvěrnějších a spolu se svým bratrem Innosem je v nestřeženém okamžiku přivedl do nového světa.

Ze dna moře vyzdvihl novou pevninu a pravil: “Tato zem patří vám. Starejte se o ni a ona se postará o vás.” První osady jsme vybudovali na jihu. Krajina byla pokrytá hustým pralesem a úrodnými pláněmi, které nám zajistily hojnost potravy. Na počest našich bohů jsme vztyčili chrámy v jejich jménu a zemi nazvali Varant. Po mnoho generací jsme zde žili v poklidu a blahobytu. Avšak Beliár tušil, že se jeho bratři vůči němu spikli a vysílal své posluhovače do všech stran, dokud Varant neobjevil.

Do poklidu varantské džungle začalo pod rouškou noci pronikat cosi nelidského a začalo rušit poklidný spánek všech obyvatel. Zvířata začala být agresivní, stahovala se k lidským příbytkům, napadala skot a lidi. Hluboko v lesích na severu začala stromy pohlcovat Temnota. Zakalila pitnou vodu i mysl těch, kteří se jí napili. Jednoho dne se stalo nevyhnutelné. Do svatyně Adanose přiběhla vysílená farmářka a posledním dechem stihla popsat muže v černých róbách, kteří zpustošili ohnivými koulemi její farmu a pouhým pohledem otrávili celou její rodinu.

***

“Je to tady …,” hlesl tiše představený kláštera a odložil rozpečetěný pergamen. “Vyšlete posly do Innosova chrámu a svolejte armádu!”  Rychle se vydal do svatyně kláštera, svlékl róbu a jen v bederní roušce pomalu vkročil do jezírka, které v šeru pableskovalo modrou barvou. Sestoupil dále do vody, kde poklekl, zavřel oči a začal tiše šeptat. “Můj pane, Adanosi, promlouvám k Tobě v době, kdy nepřítel stojí na našem prahu. Žijeme zde v míru a dle Tvého učení, pomoz nám tuto oázu ubránit proti našemu starému nepříteli.” 

Chvíli mlčky seděl, když v tom přítmí proříznul paprsek modrého světla, jenž putoval odrazem od vodní hladiny po stěně, na které byla nakreslena mapa známého světa. Paprsek přešel přes Varant a stočil se východním směrem na moře, kde se po chvíli zastavil a jemně poblikával. Představený vyšel z jezírka, tak aby nenarušil paprsek a vodní hladinu. Sebral ze stolu pergamen a rychle vyznačil přibližnou polohu místa na moři.

***

Vypluli jsme na východ za sluncem. Avšak mnoho lodí se ztratilo v mlhách a jen hrstka dorazila svého cíle. Vysílení jsme padli na písčité pláže neznámého ostrova, který se zjevil před přídí naší lodi jako duch. Díky bohům jsme našli dost pitné vody a jídla pro první dny našeho přežití. Pak jsme se vydali do vnitrozemí hledat příhodné místo pro založení osady a k našemu překvapení jsme na ostrově nalezli prapodivné neznámé ruiny staré pevnosti. Místo kolem zříceniny oplývalo úrodnou půdou, množstvím zvěře a nerostným bohatstvím. Rada pěti zasedla a po krátkém rokování jednohlasně shledala místo vhodné pro založení osady, a tak se stalo.

Jharkendar larp pro Vás pořádají Van Drak Erty a Wilhelm.

Těšíme se na Vás!

Awaken!