Kastovní společnost a nejvyšší Rada pěti

Společnost průzkumníků, kteří připluli do Jharkendaru je rozdělena do pěti kast. Jedná se o kasty kněží, válečníků, stavitelů, léčitelů a strážců smrti. V čele tohoto uskupení byla ustanovena tzv. Rada pěti, která je složena z pěti, respektive z šesti, nejvyšších představitelů vyjmenovaných kast. U kasty kněží se v zasedání rady střídají dva jejich zástupci. Nejvyšší kněz zasvěcený Innosovi v radě zasedá ráno a nejvyšší představitel Adanose je členem rady na večerních jednáních. Rada sleduje politické, vojenské a hospodářské zájmy výpravy. Každý z členů rady má během konečného hlasování jeden hlas, přičemž rozhoduje většina. Současně každý z nich má právo navrhovat různé zákony, vyhlášky, daně a poplatky, které posléze Rada pěti může, ale také nemusí schválit a aplikovat do kastovní společnosti. Proti vůli a rozhodnutí rady není žádného opravného prostředku. Její rozhodnutí je zákonem, který všichni napříč celou společností musí respektovat. Jen představitelé této instituce mohou dané rozhodnutí změnit nebo zvrátit. Její členové jsou nezastupitelní a jejich místo v radě je doživotní, ale není dědičné. Rada zasedá pravidelně každý den ráno a večer. V případě mimořádné situace je schopna zasednout okamžité a v kritickém okamžiku ihned jednat.

Další pravomoce Rady pěti jsou

  • správa centrální pokladnice  (vůdce kasty stavitelů)
  • vyhlášení stanného práva a vojenské správy  (vůdce kasty válečníků)
  • soudnictví (konkláve vůdců kast kněží, léčitelů a strážců smrti, přičemž hlavním soudcem je  Adanosův kněz)

 

Kněží

Kněží mají nejblíž k bohům a jsou duchovními vůdci celé společnosti. V této kastě jsou jak zástupci Innose, tak i Adanose. Kněží ovládají mocnou magii, která jim byla jejich bohy svěřena a pomocí každodenních modliteb, mší a bohoslužeb pomáhají nastolit ve společnosti duchovní vyrovnanost. Pokud se objeví náznak přítomnosti Beliára, kněží Innose vše vyšetří a když to je nutné spolu s kněžími Adanose zasáhnou a problém odstraní. Kněží jsou zároveň vzdělanci a učenci různých oborů. Do Jharkendaru si s sebou vezli i několik truhel pergamenů, kde jsou zaznamenané důležité informace pro úspěch výpravy. Bohužel zásobovací loď, která vše vezla ztroskotala u pobřeží.

Strážci smrti

Strážci smrti se starají o to, aby duše zemřelých lidí došly pokoje. Členové této kasty, která je opředena mnoha pověrami, zajišťují důstojné nakládání s ostatky zesnulých. Dalším jejich úkolem je organizace každoročního vzpomínkového rituálu za zemřelé. Šeptá se o nich, že někteří umí rozmlouvat s dušemi, cítí jejich přítomnost a mohou pomoct neklidným duším dojít pokoje.

Stavitelé

Stavitelé jsou početná kasta, která je složena zejména z řemeslníků a obchodníků. Tato kasta má na starosti veškerou řemeslnou výrobu, která je úzce navázána na obchod a distribuci potřebného materiálu napříč společenstvím. Stavitelé kromě obchodu a jednotlivých řemesel spravují zlaté doly, které jsou klíčem k bohatství a napomáhají k celkovému růstu kastovní společnosti. Společně s léčiteli jsou nejpočetnější kastou v osadě a jejich vliv je spojen s materiálními, nemovitými i movitými statky. Stavitelé jsou jsou rozvážní hospodáři, kteří mají ve svých skladech pořádek. Mezi stavitele patří důlmistři, kováři, obchodníci a tesaři.

Léčitelé

Léčitelé se starají o fyzickou i duševní pohodu celé společnosti. Mají na starosti pěstování plodin na poli a lov zvěře v divočině. Pokud se vám přihodí úraz při práci, nebo onemocníte, tak jsou to právě oni, kdo vám pomůže. Označení léčitel má tedy význam symbolický i faktický. Tato kasta je nepostradatelnou součástí společnosti, jelikož zajišťuje zásobování celé osady, a proto má mnoho členů. Život v této kastě má svá úskalí, ale má i své nepopiratelné výhody. Pro některé je to pocit z dobře odvedené práce. Pro jiné je to snadný přístup k čerstvě uvařenému pivu a ubalenému stéblu Severního soumraku.

Válečníci

Válečníci jsou zdatnými bojovníky a jejich fyzická i psychická odolnost je prověřena řadou bitev. Starají o ochranu společnosti a jsou za to ostatními kastami uznávaní. V časech války a nebezpečí mají rozhodující slovo, protože jsou v první linii obrany a jejich velitel nejlépe ví, jak se s danou situací vypořádat. Do Jharkendaru byl s průzkumnou výpravou vyslán elitní oddíl Válečníků spolu s několika podpůrnými jednotkami. Bohužel během bouře se většina podpůrných jednotek ztratila a teď osadu brání jen elitní jednotka.