Systém magie a gestikulací je převzat z Gothic larpu. V této sekci magii představíme jak budoucím kněžím, tak hráčům, na které může být seslána a oni by měli adekvátně zareagovat. Výsledný efekt magie by měl být podobný efektům ze hry Gothic s přizpůsobením pravidel pro role playing.  V tomto systému je kladen důraz na celkové vytvoření kouzla. Stavba magické formule je tvořena spojením gestikulace a slovního obratu, přičemž se složitost formule odvíjí od konkrétní úrovně a síly kouzla. Přeci jenom provozování magie by nemělo být nic nenáročného, u čeho se nemusí přemýšlet. Vyšší úrovní magie jsou rituály, které se dají uskutečnit dle konkrétního návodu. Při rituálech je většinou zapotřebí účasti větší skupiny lidí, ze kterých mág čerpá a usměrňuje božský vliv.

Magie ve světě Gothic se dělí podle bohů, kteří ji svým věrným propůjčují. ( Do budoucna zde naleznete PDF s popisem magie pro každé božstvo)

 

Adanosova magie

Magie Adanose je založena především na vodě a ledu, udržuje rovnováhu a slouží  k uzdravování a podpoře spolubojovníků.

 

Innosova magie

Magie Innose je založena výhradně na ohni, slouží k ochraně života, ale jako nástroje k zapuzení zla používá destrukci a ničení

 

Magie divoké přírody

Magie země a mysli, jako nástroje používá především vítr a matení mysli. Ze všech magií je tato prozatím nejméně probádaná a mnoho věcí se o ní zatím ještě neví.

 

Beliárova magie

Démonická magie necromancerů, vzývajících smrt a utrpení. Velice mocná magie, kterou lidé zavrhují a proto je přísně zakázána. V Jharkendaru zatím nebyla její přítomnost kastou kněžích zaznamenána.