index

Strážci smrti se starají o to, aby duše zemřelých lidí došly pokoje. Členové této kasty, která je opředena mnoha pověrami, zajišťují důstojné nakládání s ostatky zesnulých. Dalším jejich úkolem je organizace každoročního vzpomínkového rituálu za zemřelé. Šeptá se o nich, že někteří umí rozmlouvat s dušemi, cítí jejich přítomnost a mohou pomoct neklidným duším dojít pokoje.