index

Stavitelé jsou početná kasta, která je složena zejména z řemeslníků a obchodníků. Tato kasta má na starosti veškerou řemeslnou výrobu, která je úzce navázána na obchod a distribuci potřebného materiálu napříč společenstvím. Stavitelé kromě obchodu a jednotlivých řemesel spravují zlaté doly, které jsou klíčem k bohatství a napomáhají k celkovému růstu kastovní společnosti. Společně s léčiteli jsou nejpočetnější kastou v osadě a jejich vliv je spojen s materiálními, nemovitými i movitými statky. Stavitelé jsou jsou rozvážní hospodáři, kteří mají ve svých skladech pořádek. Mezi stavitele patří důlmistři, kováři, obchodníci a tesaři.