index

Kněží mají nejblíž k bohům a jsou duchovními vůdci celé společnosti. V této kastě jsou jak zástupci Innose, tak i Adanose. Kněží ovládají mocnou magii, která jim byla jejich bohy svěřena a pomocí každodenních modliteb, mší a bohoslužeb pomáhají nastolit ve společnosti duchovní vyrovnanost. Pokud se objeví náznak přítomnosti Beliára, kněží Innose vše vyšetří a když to je nutné spolu s kněžími Adanose zasáhnou a problém odstraní. Kněží jsou zároveň vzdělanci a učenci různých oborů. Do Jharkendaru si s sebou vezli i několik truhel pergamenů, kde jsou zaznamenané důležité informace pro úspěch výpravy. Bohužel zásobovací loď, která vše vezla ztroskotala u pobřeží.